Véget ért a Fejér Vármegyei Leváltár három alkalmas ismeretterjesztő foglalkozás-sorozata, a Népfőiskolánk által szervezett programokon május 3-án, 10-én és 17-én a Gárdonyi Géza Általános Iskola 8.b osztálya vett részt.

 A „Ma is tanultam valamit!” elnevezésű foglalkozások három héten át, péntekenként adtak lehetőséget a fiatal diákoknak arra, hogy közelebbről is megismerkedjenek a Levéltár munkásságával: az írott és elektronikus dokumentumok vizsgálatával, valamint a családtörténet- és helytörténet-kutatás alapjaival. A helyi identitástudat erősítését célzó klubfoglalkozásokat Kesztyüsné Csuti Judit és Pál Edit elméleti és gyakorlati tudásátadás révén valósították meg, és elsősorban az iskolatörténet, egyháztörténet, településtörténet, helyi gazdasági és társadalmi kutatások, nemzetiségkutatás témájához kapcsolódtak. A program alapvető célja, hogy interaktív módon, játékos kvízfeladatokkal fűszerezve ismertesse a levéltárakban való tájékozódás lehetőségeit, a családtörténet- és helytörténet-kutatás alapjait, s az online kutatás menetét, de a foglalkozások során kiemelt hangsúlyt fektettek a helyi (települési, vármegyei) identitástudat erősítésére és a hagyományok ápolására is.

 

A három alkalmas ismeretterjesztő foglalkozás-sorozat a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola szervezésében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Fejér Vármegyei Levéltár együttműködésében valósult meg.